Category Archive : Защита от слана и измръзване

Сигнална лампа за защита от слана

Светлинният индикатор за предупреждение за слани SmartLite™ е преносим, евтин и надежден уред, който измерва атмосферната температура, изпращайки силно видима предупредителна светлина (маяк), когато температурата се приближи до точката на замръзване. Цветът на светлината се променя, за да покаже околната температура.

Изработен от висококачествена UV устойчива пластмаса SmartLite е проектиран за тежки метеорологични условия.

Предлага се в 2 версии за различни температурни условия.

Светлинни индикатори

Изтощена батерия: Мигащи Червено-бяло-зелено
Дефектен на сензора: Бързо мигане в червено
Грешка при калибриране: Бързо мигане в бяло
Проверка за добро състояние: Зеленото мига, когато е над 3ºC, потвърждава правилната работа и местоположение.


Характеристики:

– Светодиоди с висока мощност за видимост на дълги разстояния и удължен живот на батерията.

– Зададени са 4 температурни диапазона.

– Автоматичното изключване на захранването над 3°C увеличава максимално живота на батерията.

– Светлинна индикация за проверка на състоянието, за да намерите лесно SmartLite в края на сезона на замръзване.

Опции за монтаж:

1) Окачете като фенер.

2) Монтирайте на стълб или изправено с помощта на предоставената фиксираща скоба.

3) Поставете на равна повърхност.

– В комплекта е включена кука за закрепване на светлинния индикатор SmartLite™ в необходимата зона на измерване.

– Доставя се с монтажна скоба за лесно закрепване на SmartLite™ към стълб.

– Здрав корпус.

– Водоустойчив дизайн (устойчив на дъжд).

– Работи с обикновена батерия за икономичност (една стандартна 6V батерия обикновено издържа един сезон).

– Дължина на датчика 1,9 м

– 12 месеца гаранция.

В нощта преди сланата: Точка на образуване на роса

Влажността на въздуха е особено важно понятие, когато говорим за защита от слана. Стана ясно, че при промяна на агрегатното състояние на водата се отделя или поема температура, което е съпроводено и с промяна на влажността на въздуха. Влажността на въздуха е важна и с факта, че влажния въздух поема /абсорбира/ повече излъчена топлинна енергия от сухия въздух.  Когато температурата на повърхността на почвата достигне точката на втечняване, може да се наблюдава кондензация по повърхностите, при която се отделя топлина и това съответно забавя изстиването. Въздухът с по-висока влажност поема повече излъчена топлина и съответно я задържа по-дълго, като изстива по-бавно. 

Сухите и студени ветрове увеличават евапорацията от овлажнените повърхности и може да охладят влажните части на растенията до температури, значително по-ниски от критичните за вида температури, което да има фатален ефект за растението. Това може да се наблюдава често при неправилна експлоатация на система за над коронно дъждуване с вода. Например може да се наблюдава формиране на лед при стартиране на дъждовалната система при температура над 0°С, но без да се следи скалата на мокрия термометър /уред, абсолютно задължителен за правилна експлоатация на надкоронно дъждуване, който Хортисмарт Солюшънс предлага на българските овощари – www.irrigationonline.com, чиято скала може да бъде значително под нулата в същия момент. Фирмата предлага и климатични станции с мокър термометър, които изпращат аларми за достигане на зададени температури и стартиране на системите за дъждуване.

 Таблиците, по които се определят стартовите температури и методологията за определянето им ще бъдат разгледани и обяснени в специално посветена на темата статия на Хортисмарт Солюшънс за дъждуване против пролетни слани. Дъждуването спасява растенията и цветовете, като при продължителното му приложение се осигурява повече топлина от замръзване на водата, спрямо загубата на топлина от изпарение при условията на настъпваща слана. В същото време при необезпечен воден запас и рязко спиране на системата за дъждуване, поради липса на вода или работа на същата с по-нисък от необходимото интензитет, се рискува сериозно охлаждане на вече навлажнените части до температури под критичните за вегетационния стадий и загуба на реколта и дори растения. В такива случаи загубите ще са по-съществени, спрямо това дъждуването да не е стартирало изобщо. 

Точката на втечняване се определя като температурата, при която въздуха се насища с водни пари, като в същото време въздуха се охлажда поради използването на топлината при този процес. Когато температурата на въздуха е в точката на втечняване, броя на водните молекули, които се изпаряват от гладка и чиста водна повърхност, ще бъде равен на тези, които се кондензират върху нея. Точката на образуване на роса е важна в метеорологията, понеже е в пряка зависимост с количеството на водни пари във въздуха и може да се ползва при определяне на много други променливи, като налягането на парите, относителната влажност, температурата на мокрия термометър и дефицита на водни пари. Всички тези параметри на климата се ползват в умното земеделие за производство на зеленчуци, плодове, грозде и полски и технически култури. В допълнение температурата на точката на оросяване се ползва за предсказване на най-ниската температура за следващата сутрин и опасността за растенията. С тази и друга методология на Калифорнийския университет за предварително изчисляване на най-ниската температура за сутринта ще ви запознаем в отделна статия. Стана ясно, че точката на втечняване Dew point е с голямо значение в борбата със сланите. 

В нощта преди сланата: Катабатичен вятър

При слана обикновено хората казват, че няма вятър. Това донякъде е вярно, но винаги се наблядава едно течение на въздушните маси, което се нарича катабатичен вятър, известен също като горняк /по данни на Wikipedia/. 

Катабатичният вятър е низходящ вятър, който носи въздух с висока плътност от голяма надморска височина надолу по склоновете под действието на гравитацията. Катабатичните ветрове могат да се появяват внезапно по склоновете. 

Катабатичният вятър се поражда от охлаждането на въздуха върху възвишение, плато, планина или ледник. Тъй като плътността на въздуха е обратно пропорционална на температурата, въздухът започва да се спуска надолу, като по пътя си се затопля адиабатно. Температурата на въздуха зависи от района източник, както и от големината на спускането.  

Катабатичният вятър играе важна роля при активната защита от слана, като се отразява на предприетите от фермерите дейности. Катабатичният вятър е течението, което се формира при движението на охладените въздушни маси, непосредствено над повърхността на терена. Много овощари в България са го наблюдавали при паленето на слама за пушек. Именно този вятър разнася пушека от сламата в цялата градина. Обикновено сламата се пали от подветрената страна. Пушекът в специализираната литература и статии се определя, като неработещо решение и ако оказва влияние, същото е пренебрежимо малко, в рамките може би на 0,5°С. Мнозина фермери, търсещи сериозно решение на проблема със сланите, дори не са си правили труда да палят слама за пушек. Все повече овощари разбират безсмислието на това действие, което освен всичко друго им струва пари и време. Тези, които го правят, споделят, че просто не могат да наблюдават сланите безучастно и без да направят опит да спасят реколтата си. 

Целта на екипа на Хортисмарт Солюшънс е да помогне на овощарите и лозарите да намерят работещото за техните насаждения решение, което да бъде финансово оправдано и със съответната степен на изплащане на инвестицията. Тук фермерите следва да имат разумни очаквания за работата на различните методи и да ги избират не според нетната цена на инвестицията, а според възможностите за приложение и тяхната обоснована ефективност.

За тази цел вижте още статии по темата:

В нощта преди сланата: Температурна инвесия

В ясни безоблачни нощи без вятър, земята излъчва към небето топлина на дълги вълни. Осезаемата топлина във въздуха намалява и температурата близо до повърхността пада значително. Въздухът близко до земята изстива много по-бързо и се получава температурна инверсия, при която температурата се увеличава с издигане по височина. Температурата по целия вертикален разрез намалява, но значително по-бързо близо до повърхността, където се намират и клоните с цветовете на дървета и лози. Процесът се обръща с поява на слънчевите лъчи, които променят негативния баланс, излъчвайки дълговълнова топлина към земята.  

Инверсията се онагледява и разбира лесно с използване на съвременни климатични станции със сензори разположени на 1м /или дори 0,5м/ на нивото на най-ниско разположените клонки с цвят, според формировката на насажденията с овошки и лозя и втори сензор на височина 10-11м, което е най-ниското ниво с икономически изгодна за стопаните температурна инверсия. Температурата продължава да нараства по вертикалата.

Хортисмарт Солюшънс предлага климатични станции под наем, с които бързо се установява наличието на температурна инверсия на даден терен.

Фигурите отдолу показват ясно дни с температурна инверсия /долу вдясно/ и такива с адвектен студ /студен фронт – долу вляво/, при които трудно може да се защитят цветовете на растенията от критичните за тях ниски температури.

Температурните инверсии могат да се наблюдават целогодишно на определено място, което прави наблюдението им сравнително лесно, при наличие на специализирана климатична станция.

На диаграмата се виждат два последователни дни от края на месец май 2020 година.  През първата нощ се наблюдава инверсия с положителни температури, а на следващата вечер по-скоро се наблюдава нещо като фронт, съпроводен с вятър, който уеднаквява температурите на 1м и 10м над земната повърхност. Много често през деня, когато земята поема излъчваните на дълги вълни слънчеви лъчи, температурата близо до почвата е по-висока от тази на височина от 10м. Това се променя обикновено след залез слънце, като постепенно температурата близо до терена изстива с бързи темпове, а тази на 10м и по-високо се запазва или дори повишава. 

На тази температурна инверсия разчитат повечето методи за защита от слана, с изклю-чене на над коронното дъждуване. Температурната инверсия е особено важна за машините за вятър, горелките с пропан, печките на твърдо и течно гориво, свещи и др. 

На диаграмата отгоре показваме и два дни с извънредно ниски температури до -7°С и -4°С съответно на 17 март и 18 март 2020 година за черешова градина разположена до старозагорското село Сладък кладенец. При температури от -7°С малко методи за защита могат да бъдат полезни, като например дъждуване над короните на дърветата или перка против слана в комбинация с под-коронно дъждуване с микроразпръсквачи или печки на твърдо гориво

Какви процеси протичат в нощите с опасност от слана?

Какво се случва в градините при ясна безоблачна вечер, без наличие на вятър или със слаб вятър?

При такива нощи топлината се отделя от почвата и растенията чрез излъчване към атмосферата. Малки дози енергия се получават при обратния процес от небето към земята, както и при провеждане на топлина нагоре от почвата и при конвекцията на топъл въздух към по-хладните растения. При ясни нощи повече топлина се отделя, отколкото се получава от растенията. В таблицата е показан баланса на енергиите със стойности за цитрусови насаждения, които не се различават много за каквато и да е друга култура. При облачни условия и мъгла, излъчването към земята е по-високо и зависи от температурата на облаците или водната мъгла, като енергийния баланс се запазва без загуба на топлина.  

Съществена роля играе вятъра,

който увеличава значително преноса на енергия от въздуха към растенията. Когато в ясни нощи, с опасност от слана, вятъра увеличи скоростта си до 2 м/с или 7,2 км/ч енергийния обмен чрез конвекцията е достатъчно голям, за да компенсира загубата на топлина от растенията и рядко се наблюдават поражения. Скритата енергия на водата е сериозен фактор при дъждуване или микродъждуване, но се пренебрегва при почти всички останали методи на защита и в баланса на енергиите за незащитена овощна градина или лозов масив.  

Баланс на енергиите измерени при цитрусови насаждения:

Трансфер на енергия

Интензитет на
потока, 
W/m²

Проводимост
/от почвата/

+28

Конвекция /от
въздуха/

+39

Излъчване
надолу към земята

+230

Излъчване от
земята нагоре

-315

Нетна загуба
на енергия от растенията

– 18

От табличката е видно, че загубата на енергия е -18 W/m² за нощ с опасност от слана. Целта на активните методи за защита от слана е да ползват подобрени показатели за конвекция, проводимост, излъчване или на скритата топлина на водата, за да обърнат баланса към положителен и да се избегне поразяването на цветовете и младите части на дърветата и лозите.  

Свързана статия:

Още от тази категория:

Методи за защита от слана на овошки и лозя

Ще разгледаме основните методи за пасивна и активна защита, като отбелязваме принципите, на които се базират. В отделна статия ще разгледаме подробно пасивните и активните методи за защита от слана, като ще наблегнем на най-ефективните от тях. 

1. Избор на правилно място за отглеждане на определена култура. Пасивен метод за защита, който се пропуска в началната фаза на инвестицията, а играе ключова роля за оптимално отглеждане на овошки и лозя. Тук влизат и важни мерки като изграждане на бариери на пътя на катабатичния вятър и просеки за лесното му дрениране в краищата на парцелите. Целта е въздухът да се движи бързо през градината и да не остава в нея за дълго.

2.     Смесване на въздушните маси с цел използване на най-големия резервоар за топлина – въздуха и предотвратяване на разслояването на въздушните маси. /перки против слана, машини за вятър и хеликоптери/

3. Директно нагряване чрез конвекция /газови горелки, печки на твърдо гориво, свещи, разпръскване на затоплена вода под короните на дърветата и др./

4. Излъчване на топлина към растенията /печки на твърдо гориво, подкоронно дъждуване, стационарни газови горелки и др./

5. Освобождаване на латентна топлина при замръзване/ замръзване на водата върху дърветата при надкоронно дъждуване или замръзване на водата върху терена при подкоронно дъждуване с микроразпръсквачи/

6. Освобождаване на латентна топлина при кондензация на водата / разпръскване на вода при овлажняване, мъгла или дъждуване/

7. Прекъсване на излъчването на топлина от земната повърхност с цел да се спре изстиването  и сланата. Прекъсването става чрез издигане на бариери като покриване на растенията с полиетилен или мрежа. Правят се опити да се прави бариера с мъгла, за които няма данни да са успешни.

8. Използване на почвата като резервоар за топлина. /пасивни методи за защита, като поддържане на почвата без растителност или с ниска такава, както и овлажняване на почвата няколко дни преди сланата, с цел да акумулира повече топлина/

9. Термично изолиране – оранжерии за плодове, които покриват изцяло насажденията и ги предпазват от студ.

10. Забавяне на цъфтежа /дъждуване над короните на дърветата, пръскане с вар и химикали/

11.   Засаждане на издръжливи на студ видове и сортове с късен цъфтеж /пасивен метод на защита, който се нарежда по важност веднага след правилния избор на терен/

Как да опазим овошките и лозята от слани?

Сланите са все по-сериозен проблем за овощарството и лозарството.

В последните години овощните градини и лозята са засегнати сериозно от пролетни и есенни слани. Наблюдават се традиционни слани до -3°С ÷ -4°С и мразове до -8°С. Докато овошките са податливи предимно на пролетните осланявания, които се отразяват негативно на стопанската година на овощарите, то при лозята и особено младите лози, към негативните природни явления се причисляват все повече и есенните студове. На овощарите и лозарите се налага да вземат мерки за защита от сланите, когато явлението се проявява често /два и повече пъти на пет години/ в определен район.

Мероприятията по защита от слани се делят най-общо на пасивни и активни.

 Пасивните дейности са тези, извършени преди поява на сланите и включват:

 •  избор на място за отглеждане,
 •  поддръжка на терена, 
 • почвена влажност и други. 

 Активните дейности включват защита чрез: 

 • над- и под- коронно дъждуване, 
 • палене на слама за пушек, палене на печки с твърдо гориво, свещи и други емитери на топлина, 
 • защита чрез машини на газ – стационарни и мобилни,
 • защита с перки против слана и хеликоптери. 

Хортисмарт Солюшънс предлага цялата гама от работещи активни и пасивни решения против пролетните и есенни слани. Целта ни е да се предлагат финансово оправдани методи на защита на овощните градини и лозята, които са предназначени за конкретен терен и съобразени с отглежданите култури и сортове, дори с навиците и възможностите на даден овощар. Разбира се има и редица действия от пасивен характер, които е добре да се  имат предвид от фермерите, които искат да се занимават професионално с овощарство и лозарство. Редица дадености у нас за съжаление пречат да се ползват най-благоприятните за определена култура терени, подложки и сортове. 

Най-добрата защита е правилния избор на място, което както вече споменахме не винаги е възможно у нас.  Много важно е да се осигури и добър мониторинг на климата в района на градината. За целта Хортисмарт Солюшънс предла климатични станции и сензори, които да ни дават надеждна информация за параметрите на климата и да ни осигуряват натрупване на база от данни, полезна при вземане на решения за осигуряване на оптимални условия за развитие на отглежданите култури.  

За основните методи за пасивна и активна защита, като отбелязваме принципите, на които се базират можете да прочетете в следващата статия. Ще разгледаме подробно пасивните и активните методи за защита от слана, като ще наблегнем на най-ефективните от тях. 

МАШИНИТЕ ПРОТИВ СЛАНА – все по-ефективни и достъпни

За поредна година наблюдаваме топла зима, която за пореден път ще завари мнозина овощари и лозари неподготвени. През миналата година сланите в централна и североизточна България обраха реколтата на мнозина в аванс. Сериозно пострадаха производители на череши, сливи и кайсии. Не бяха пощадени ябълковите и прасковени градини, макар и засегнати в по-малка степен от пролетните измръзвания. Дълги години производителите на плодове правят отчаяни опити да спасят реколтата си с палене на слама, което за съжаление не работи ефикасно при температури под минус 1 градуса. 

Решение на проблемa има и то се прилага успешно в България в градините на Агротайм край Исперих. 

Хората го наричат перка против слана, а производителят от Нова Зеландия го е кръстил машина за вятър. Машините за вятър са познати на овощарите в южното полукълбо и Америка от много години. В Европа навлизат наскоро и България е сред първите държави внедряващи иновативната технология. 

Добрата новина за производителите на плодове е, че машината се финансира по схемата за държавна помощ „ Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Очаква се и нов прозорец през пролетта на мярка 4.1., по която перките против слана ще са допустима инвестиция. Приемът по схемата за държавна помощ за подпомагане на първичното производство на растениевъдна земеделска продукция и в частност за защита от слани за настоящата 2021 година все още не е стартирал. Това е възможност за фермерите да се възползват и да кандидатстват при отваряне на програмата. Напомняме, че през миналата 2020 година по същата схема остана неусвоена сума от около 6 милиона лева. 

Овощари споделят опит

Ще ви запознаем с опита на двама от възползвалите се от държавната помощ фермери, работещи в различни краища на страната. Те имат сигурността да отгледат богата и качествена реколта, която да реализират на пазара с добра възвръщаемост през настоящата година. При тях ни водят специалистите по справяне със сланите от Хортисмарт Солюшънс ЕООД, които са избрани и обучени от новозеландската фирма за свой представител за България.

Градината на Цветослав Боянов с 69дка насаждения с интензивни сортове сливи е съфинансирана с европейски средства по подмярка 4.1 и тази година производителят очаква да получи първата добра реколта от около 300-400 тона сливи. Отглежданите сортове са три – Лепотица, Йо-Йо и Стенли, с различни етапи на зрялост, за да се обхване по-дълъг период на предлагане. Боянов ефективно инвестира в капково напояване и торене, за да постигне висок добив. 

До миналата година пред овощаря стоеше проблема със сланата и измръзването, който трябва да се реши трайно.

„Проблемите със сланата в нашия регион са големи, защото овощната градина е близо до река Осъм, където има силно течение през пролетта“, обяснява Боянов, за градината му край гр.Летница. Но това има и положителна страна, защото забавя развитието на плода и удължава времето в което се предлага на пазара.

Разучава и тества всички познати начини и технологии, но опитът на колегите му е помогнал най-много. Мобилните инсталации, стационарните и с прикачни съоражения на газ се оказават неприложими за неговите условия. Широко разпространеният метод с палене на слама, даже не пробва, защото знае от колегите си, че не дава необходимите резултати, а изразходва енергия и средства.

След обстойно проучване на предлаганата техника за защита от измръзване е намерил умното решение, в което да инвестира. Вече ефективно се справя с измръзването на овошките с поставянето на машина за вятър. “Няма по-съвременно средство за предпазване на овощните насаждения от слана“, казва Боянов, след монтирането на перка против слана на новозеландската фирма New Zeland Frost Fans. 

Ефективната работа се обуславя от няколко фактора, като например особеностите на терена – размери, форма, наклон, вид на почвата и растителността и най-вече наличието на инверсия. За да се избере най-оптималното място за поставяне на перката, овощарят е разчитал на експертите на ХортиСмарт Солюшънс ЕООД, партньори на новозеландския производител за България. Пак те са му осигурили климатичната станция, която да докаже наличието на температурна инверсия над овощната градина.

Заради пандемията миналата пролет, се е забавил монтажа на машината срещу измръзване и са я пуснали при последните слани. Въпреки това ефектът от нея се е усетил незабавно. В сравнение с колегите си в района с тотални поражения, овошките на Боянов са дали изключително вкусни и качествени плодове, благодарение на машината за вятър, която не е допуснала сланата да попари градината му.

„Добре е да се търсят умните и модерни решения, които не зависят от човешкия фактор, а стартират автоматично. Сега разчитам на Хортисмарт Солюшънс да ми подсигурят и наблюдението на перката през интернет, което за съжаление не поръчах в самото начало.“ споделя ентусиазирано Боянов, след като разбра, че перката е напълно автоматизирана и се стартира при зададена от фермера температура, напр. от 0.5 до 1.5 градуса. 

Вижте принципа на работа на машините срещу измръзване и слана >>

Така той вече има време да обмисли бъдещите си планове и къде да съхранява богатата реколта. Овощарят разполага с камера за съхранение на 110т сливи, която очаква най-после да бъде пълна. В близко бъдеще планира да инвестира и в сушилня за плодове, за да покрие нарасналото напоследък търсене.

Тази зима времето е топло и може да подлъже овошките да започнат да цъфтят рано. Но пролетните сланите няма да бъдат проблем за черешовата градина до с.Сладък кладенец, Старозагорска област. Споделяме друг пример за овощар инвестирал разумно в модерна машина за вятър FrostBoss C49 с четири витла. Преди да се довери на перката за защита от слана, фермерът се е борил с измръзването чрез третиране с препарати и палене на бали, но без особен успех, особено при младите насаждения. Фермерът ни споделя, че с фирмата се познава отдавна, покрай реализираните проекти за отводняване и подземно капково напояване на младите череши. Перките против слана му е представил специалистът по защита от слана Деян Кирязов. Споделил му е за дългогодишният опит на New Zealand Frost Fans в иновациите и производството на перки против слана за овощари от Нова Зеландия, Австралия, Чили, Аржентина, САЩ и Турция. В Европа машини за вятър предпазват успешно насаждения с овошки и лозя във Франция, Португалия и Италия. Флагманът на компанията машината за вятър FrostBoss C49 е усъвършенствана до най-малкия детайл, за да е максимално ефективна и безшумна. 

Доказано съществува лесно разбираем метод за защита от пролетните слани – машините за вятър. Същите са добра инвестиция за овощари и лозари, която се изплаща бързо. Изплащането става за период от една до три години. Още по-добре изглеждат финансите, ако фермерите се възползват от европейско финансиране по мярка 4.1 или от държавната схема за подпомагане „ Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Разумните си гарантират производството и печалбата, останалите ще се молят за поредна година на благосклонността на небесата. 

Трифон Зарезан е! Денят на лозарите и виното.

Българския празник на лозарите и винарите честваме по нов стил на 01.февруари, а по стар на 14.февруари. На този ден почитаме Трифон Зарезан, покровител на лозарите, винарите, кръчмарите и градинарите. 

Традиция на този празник е ритуално зарязване на лозите, за да може реколтата през годината да бъде богата и щедра. Изричат се благословии за здраве и берекет, а подрязаното място се полива със светена вода и вино.

След ритуалното заязване по традиция всички се нареждат на трапезата, където освен местни специалитети, неизменно присъства и виното.

В някои райони на България се избира Цар на лозята. Той трябва да в добър стопанин и да е направил най-много вино. Така се счита, че неговата благословия ще донесе богата реколта на всички лозари.

Празникът основно е фокусиран върху лозята, откъдето и идва виното, което слагаме на нашата трапеза. С Трифон Зарезан свързваме и смяната на сезоните, от зима към пролет.

Подобни празници ни напомнят за силата на природата и как тя има основно значение за качеството и количеството на добива.

Пролетта е особено деликатен период за лозята, тъй като пролетната слана често уврежда отварящите се пъпки и младите издънки, а това застрашава бъдещата реколта. Не всички сортове лозя са еднакво устойчиви на измръзване. Чувствителността зависи от етапите на развитие на пъпките. Но по време на вегетационния период всички зелени части на лозата са застрашени от слани и измръзване.
Дори и да сте навреме осведомени с надеждна прогноза за времето е от изключителна важност да имате точните решения за защита от слана и измръзване.

ИЗБОР НОМЕР ЕДНО ЗА ЗАЩИТА ОТ СЛАНА:

Машините за вятър за защита от слана са сигурен метод за ефективно въздействие срещу инверсните пролетни студове. Ролята им е да свалят топлите въздушни маси към повърхността на земята до короните на дърветата или лозята и да задържат температурата положителна, възможно най-близко до нулата. Машината за вятър прави равномерен вятър, който да прониква между растенията, като достига на максимално разстояние, за да има максимален икономически ефект за фермерите.

Подробна информация за машините срещу измръзване, предлагани от ХортиСмарт Солюшънс, можете да намерите ТУК.

Обновяване на съществуващи машини срещу измръзване

Машината срещу измръзване FrostBoss ™ C49 с 4 витла е най-ефективната и тиха машина в своя клас.

Преди години първите машини за вятър, изпозвани за защита на овошките от измръзване бяха с 2 витла. Ако и вие имате такава, ХортиСмарт Солушънс в партньорство с Ню Зеланд Фрост Фанс ви предлагат възможност да надградят вашата съществуваща машина за вятър с комплект от 4 витла FrostBoss C49, така че да можете да се възползвате от по-добра производителност без да се налага да купувате нова машина.

Надграждане или подмяна?
Машината за вятър FrostBoss C49 с 4-витла се превърна в най-продаваната машина срещу измръзване в Австралия и Нова Зеландия. Съществуващите 2-витлови вентилатори за замръзване могат да бъдат надградени с витла C49, за да отговарят на новите правила за шума.
Разпоредби за шума в различни области изискват вентилаторите с 2 витла да работят доста под оптималната си работна скорост, за да се съобразят. Това означава, че покритието на машината срещу измръзване е значително намалено.

Новата машина срещу измръзване и слана FrostBoss C49 с 4-перки включва няколко стандартни функции, включително:

 • Витла от композитни материали – проектирани с правилната аеродинамична форма от върха до острието. Това създава еднакъв поток въздух и равномерна скорост на вятъра от диска на вентилатора, а не турбулентност.
 • Поцинкована 10-метрова кула с отлични характеристики.
 • Двигател Perkins – доказан, надежден механично управляван 6-цилиндров турбокомпресор, може да се похвали с повишена мощност, въртящ момент и нисък на шум. Машината за вятър FrostBoss C49 е най-икономичната в своя клас, използвайки само 21 литра гориво на час.
 • Скоростната кутия Amarillo – разполага с най-висококачествените конусни ролкови лагери на Timken и се основава на над 75 години водещ в индустрията опит в проектирането и проектирането на скоростни кутии.
 • Центробежен съединител – 25см центробежен съединител с усукващо съединение практически не изисква поддръжка.
 • Автоматично стартиране / спиране – позволява на машината да стартира, загрява, газ нагоре и надолу, охлажда и спира въз основа на предварително зададени температури.
 • Анемометър (ветромер) – действа като функция за безопасност, като предотвратява работата на машината при скорост на вятъра над 8 км/ч.
 • Алуминиева кутия на двигателя – напълно заключваща се, прахово боядисана, устойчива на корозия и спрейове за овощни градини.
 • Вграден 500 L заключващ се резервоар за гориво под двигателя – капацитет за около 24 часа работа. Сензорът за нивото на горивото не позволява на двигателя да работи на сухо.
 • Безжична сонда за температура на сенника – комуникира с контролера с помощта на радиовръзка – без кабел към температурната сонда.
 • Слънчев панел и регулатор на напрежението – осигурява поточно зареждане за удължен живот на батерията.
 • Предупредителна светлинна светлина, монтирана на 6,5м височина – показва дали вентилаторът има „повреда“ напр. изисква зареждане с гориво. Има опция за дистанционно наблюдение, ако е инсталирана.
 • Опция за дистанционно наблюдение – осигурява достъп до мониторинг на вентилаторите в реално време чрез интернет, заедно смс известяване, бази данни и графики за температурата, работните часове и производителността на машината.

Ако имате стар вентилатор за замръзване с 2 остриета, ние можем да осигурим надграждане, което значително ще подобри неговата производителност и ефективност.

НАДГРАЖДАНЕ

 – нова система на C49 с 4 витла от композитни материали
 – система за автоматично стартиране / спиране на машината за вятър
 – анемометър
 – дистанционно наблюдение

Надгражданети на машината срещу измръзване с FrostBoss C49 с 4 витла позволява намаляване на работната скорост на двигателя. Това прави машината за вятър по-тиха и по-икономична, като същевременно подобрява зоната на покритие.

Защо 4-витловата машина за вятър FrostBoss C49 е по-добра от конвенционалната 2-витлова?
Машината срещу измръзване FrostBoss C49 е разработена, за да оптимизира и намали нивото на шума, като използва по-голяма работна площ на перките и по-ниска скорост на въртене от 2-витлова машина за вятър. Много по-високата честота на преминаване на острието на машината за вятър с 4 витла означава, че нивото на шум вече няма нискочестотен биещ звук.
Витлата C49 са проектирани да имат правилна аеродинамична форма от върха до основата на витлото. Всяка секция на острието е правилно наклонена, за да се получи еднаква скорост на вятъра. Това създава равномерна скорост на вятъра по цялото витло на машината за вятър – така че да няма турбулентно смесване. Резултатът е равномерен поток с равна скорост на вятъра от перката на машината за вятър, където цялата енергия се използва за създаване на скорост на вятъра, а не турбулентност.


Предлагате ли машини за вятър с 5 витла?
Хорти Смарт Солюшънс се занимава с изграждане и монтиране на различни машини срещъ измръзване, като 2, 3, 4 и 5-витлови машини за вятър, за да отговарят на различни условия.
Машината против измръзване FrostBoss ™ C49 с 4-витла и още по-тихата FrostBoss ™ C59 с 5 витла са проектирани от Ню Зеланд Фрост Фанс.

Следпродажбено обслужване и съвети
Ние от ХортиСмарт Солюшънс с удоволствие можем да помогнем с професионални съвети, включително предложения за поставяне на машината за вятър във вашата овощна градина.
Нашите специалисти се поемат целия процес от съгласъване на място (където е необходимо) до подготовка на обекта и основи, монтаж и обслужване.
За да научите повече, включително препоръки на клиенти, посетете нашия уебсайт.

Още от тази тема: Превърнете всяка перка срещу слана в ефективно решение

За връзка с нас: Контакти