В нощта преди сланата: Точка на образуване на роса

В нощта преди сланата: Точка на образуване на роса

Влажността на въздуха е особено важно понятие, когато говорим за защита от слана. Стана ясно, че при промяна на агрегатното състояние на водата се отделя или поема температура, което е съпроводено и с промяна на влажността на въздуха. Влажността на въздуха е важна и с факта, че влажния въздух поема /абсорбира/ повече излъчена топлинна енергия от сухия въздух.  Когато температурата на повърхността на почвата достигне точката на втечняване, може да се наблюдава кондензация по повърхностите, при която се отделя топлина и това съответно забавя изстиването. Въздухът с по-висока влажност поема повече излъчена топлина и съответно я задържа по-дълго, като изстива по-бавно. 

Сухите и студени ветрове увеличават евапорацията от овлажнените повърхности и може да охладят влажните части на растенията до температури, значително по-ниски от критичните за вида температури, което да има фатален ефект за растението. Това може да се наблюдава често при неправилна експлоатация на система за над коронно дъждуване с вода. Например може да се наблюдава формиране на лед при стартиране на дъждовалната система при температура над 0°С, но без да се следи скалата на мокрия термометър /уред, абсолютно задължителен за правилна експлоатация на надкоронно дъждуване, който Хортисмарт Солюшънс предлага на българските овощари – www.irrigationonline.com, чиято скала може да бъде значително под нулата в същия момент. Фирмата предлага и климатични станции с мокър термометър, които изпращат аларми за достигане на зададени температури и стартиране на системите за дъждуване.

 Таблиците, по които се определят стартовите температури и методологията за определянето им ще бъдат разгледани и обяснени в специално посветена на темата статия на Хортисмарт Солюшънс за дъждуване против пролетни слани. Дъждуването спасява растенията и цветовете, като при продължителното му приложение се осигурява повече топлина от замръзване на водата, спрямо загубата на топлина от изпарение при условията на настъпваща слана. В същото време при необезпечен воден запас и рязко спиране на системата за дъждуване, поради липса на вода или работа на същата с по-нисък от необходимото интензитет, се рискува сериозно охлаждане на вече навлажнените части до температури под критичните за вегетационния стадий и загуба на реколта и дори растения. В такива случаи загубите ще са по-съществени, спрямо това дъждуването да не е стартирало изобщо. 

Точката на втечняване се определя като температурата, при която въздуха се насища с водни пари, като в същото време въздуха се охлажда поради използването на топлината при този процес. Когато температурата на въздуха е в точката на втечняване, броя на водните молекули, които се изпаряват от гладка и чиста водна повърхност, ще бъде равен на тези, които се кондензират върху нея. Точката на образуване на роса е важна в метеорологията, понеже е в пряка зависимост с количеството на водни пари във въздуха и може да се ползва при определяне на много други променливи, като налягането на парите, относителната влажност, температурата на мокрия термометър и дефицита на водни пари. Всички тези параметри на климата се ползват в умното земеделие за производство на зеленчуци, плодове, грозде и полски и технически култури. В допълнение температурата на точката на оросяване се ползва за предсказване на най-ниската температура за следващата сутрин и опасността за растенията. С тази и друга методология на Калифорнийския университет за предварително изчисляване на най-ниската температура за сутринта ще ви запознаем в отделна статия. Стана ясно, че точката на втечняване Dew point е с голямо значение в борбата със сланите.