В нощта преди сланата: Катабатичен вятър

В нощта преди сланата: Катабатичен вятър

При слана обикновено хората казват, че няма вятър. Това донякъде е вярно, но винаги се наблядава едно течение на въздушните маси, което се нарича катабатичен вятър, известен също като горняк /по данни на Wikipedia/. 

Катабатичният вятър е низходящ вятър, който носи въздух с висока плътност от голяма надморска височина надолу по склоновете под действието на гравитацията. Катабатичните ветрове могат да се появяват внезапно по склоновете. 

Катабатичният вятър се поражда от охлаждането на въздуха върху възвишение, плато, планина или ледник. Тъй като плътността на въздуха е обратно пропорционална на температурата, въздухът започва да се спуска надолу, като по пътя си се затопля адиабатно. Температурата на въздуха зависи от района източник, както и от големината на спускането.  

Катабатичният вятър играе важна роля при активната защита от слана, като се отразява на предприетите от фермерите дейности. Катабатичният вятър е течението, което се формира при движението на охладените въздушни маси, непосредствено над повърхността на терена. Много овощари в България са го наблюдавали при паленето на слама за пушек. Именно този вятър разнася пушека от сламата в цялата градина. Обикновено сламата се пали от подветрената страна. Пушекът в специализираната литература и статии се определя, като неработещо решение и ако оказва влияние, същото е пренебрежимо малко, в рамките може би на 0,5°С. Мнозина фермери, търсещи сериозно решение на проблема със сланите, дори не са си правили труда да палят слама за пушек. Все повече овощари разбират безсмислието на това действие, което освен всичко друго им струва пари и време. Тези, които го правят, споделят, че просто не могат да наблюдават сланите безучастно и без да направят опит да спасят реколтата си. 

Целта на екипа на Хортисмарт Солюшънс е да помогне на овощарите и лозарите да намерят работещото за техните насаждения решение, което да бъде финансово оправдано и със съответната степен на изплащане на инвестицията. Тук фермерите следва да имат разумни очаквания за работата на различните методи и да ги избират не според нетната цена на инвестицията, а според възможностите за приложение и тяхната обоснована ефективност.

За тази цел вижте още статии по темата: