Методи за защита от слана на овошки и лозя

Методи за защита от слана на овошки и лозя

Ще разгледаме основните методи за пасивна и активна защита, като отбелязваме принципите, на които се базират. В отделна статия ще разгледаме подробно пасивните и активните методи за защита от слана, като ще наблегнем на най-ефективните от тях. 

1. Избор на правилно място за отглеждане на определена култура. Пасивен метод за защита, който се пропуска в началната фаза на инвестицията, а играе ключова роля за оптимално отглеждане на овошки и лозя. Тук влизат и важни мерки като изграждане на бариери на пътя на катабатичния вятър и просеки за лесното му дрениране в краищата на парцелите. Целта е въздухът да се движи бързо през градината и да не остава в нея за дълго.

2.     Смесване на въздушните маси с цел използване на най-големия резервоар за топлина – въздуха и предотвратяване на разслояването на въздушните маси. /перки против слана, машини за вятър и хеликоптери/

3. Директно нагряване чрез конвекция /газови горелки, печки на твърдо гориво, свещи, разпръскване на затоплена вода под короните на дърветата и др./

4. Излъчване на топлина към растенията /печки на твърдо гориво, подкоронно дъждуване, стационарни газови горелки и др./

5. Освобождаване на латентна топлина при замръзване/ замръзване на водата върху дърветата при надкоронно дъждуване или замръзване на водата върху терена при подкоронно дъждуване с микроразпръсквачи/

6. Освобождаване на латентна топлина при кондензация на водата / разпръскване на вода при овлажняване, мъгла или дъждуване/

7. Прекъсване на излъчването на топлина от земната повърхност с цел да се спре изстиването  и сланата. Прекъсването става чрез издигане на бариери като покриване на растенията с полиетилен или мрежа. Правят се опити да се прави бариера с мъгла, за които няма данни да са успешни.

8. Използване на почвата като резервоар за топлина. /пасивни методи за защита, като поддържане на почвата без растителност или с ниска такава, както и овлажняване на почвата няколко дни преди сланата, с цел да акумулира повече топлина/

9. Термично изолиране – оранжерии за плодове, които покриват изцяло насажденията и ги предпазват от студ.

10. Забавяне на цъфтежа /дъждуване над короните на дърветата, пръскане с вар и химикали/

11.   Засаждане на издръжливи на студ видове и сортове с късен цъфтеж /пасивен метод на защита, който се нарежда по важност веднага след правилния избор на терен/