Как да опазим овошките и лозята от слани?

Как да опазим овошките и лозята от слани?

Сланите са все по-сериозен проблем за овощарството и лозарството.

В последните години овощните градини и лозята са засегнати сериозно от пролетни и есенни слани. Наблюдават се традиционни слани до -3°С ÷ -4°С и мразове до -8°С. Докато овошките са податливи предимно на пролетните осланявания, които се отразяват негативно на стопанската година на овощарите, то при лозята и особено младите лози, към негативните природни явления се причисляват все повече и есенните студове. На овощарите и лозарите се налага да вземат мерки за защита от сланите, когато явлението се проявява често /два и повече пъти на пет години/ в определен район.

Мероприятията по защита от слани се делят най-общо на пасивни и активни.

 Пасивните дейности са тези, извършени преди поява на сланите и включват:

  •  избор на място за отглеждане,
  •  поддръжка на терена, 
  • почвена влажност и други. 

 Активните дейности включват защита чрез: 

  • над- и под- коронно дъждуване, 
  • палене на слама за пушек, палене на печки с твърдо гориво, свещи и други емитери на топлина, 
  • защита чрез машини на газ – стационарни и мобилни,
  • защита с перки против слана и хеликоптери. 

Хортисмарт Солюшънс предлага цялата гама от работещи активни и пасивни решения против пролетните и есенни слани. Целта ни е да се предлагат финансово оправдани методи на защита на овощните градини и лозята, които са предназначени за конкретен терен и съобразени с отглежданите култури и сортове, дори с навиците и възможностите на даден овощар. Разбира се има и редица действия от пасивен характер, които е добре да се  имат предвид от фермерите, които искат да се занимават професионално с овощарство и лозарство. Редица дадености у нас за съжаление пречат да се ползват най-благоприятните за определена култура терени, подложки и сортове. 

Най-добрата защита е правилния избор на място, което както вече споменахме не винаги е възможно у нас.  Много важно е да се осигури и добър мониторинг на климата в района на градината. За целта Хортисмарт Солюшънс предла климатични станции и сензори, които да ни дават надеждна информация за параметрите на климата и да ни осигуряват натрупване на база от данни, полезна при вземане на решения за осигуряване на оптимални условия за развитие на отглежданите култури.  

За основните методи за пасивна и активна защита, като отбелязваме принципите, на които се базират можете да прочетете в следващата статия. Ще разгледаме подробно пасивните и активните методи за защита от слана, като ще наблегнем на най-ефективните от тях.