В нощта преди сланата: Температурна инвесия

В нощта преди сланата: Температурна инвесия

В ясни безоблачни нощи без вятър, земята излъчва към небето топлина на дълги вълни. Осезаемата топлина във въздуха намалява и температурата близо до повърхността пада значително. Въздухът близко до земята изстива много по-бързо и се получава температурна инверсия, при която температурата се увеличава с издигане по височина. Температурата по целия вертикален разрез намалява, но значително по-бързо близо до повърхността, където се намират и клоните с цветовете на дървета и лози. Процесът се обръща с поява на слънчевите лъчи, които променят негативния баланс, излъчвайки дълговълнова топлина към земята.  

Инверсията се онагледява и разбира лесно с използване на съвременни климатични станции със сензори разположени на 1м /или дори 0,5м/ на нивото на най-ниско разположените клонки с цвят, според формировката на насажденията с овошки и лозя и втори сензор на височина 10-11м, което е най-ниското ниво с икономически изгодна за стопаните температурна инверсия. Температурата продължава да нараства по вертикалата.

Хортисмарт Солюшънс предлага климатични станции под наем, с които бързо се установява наличието на температурна инверсия на даден терен.

Фигурите отдолу показват ясно дни с температурна инверсия /долу вдясно/ и такива с адвектен студ /студен фронт – долу вляво/, при които трудно може да се защитят цветовете на растенията от критичните за тях ниски температури.

Температурните инверсии могат да се наблюдават целогодишно на определено място, което прави наблюдението им сравнително лесно, при наличие на специализирана климатична станция.

На диаграмата се виждат два последователни дни от края на месец май 2020 година.  През първата нощ се наблюдава инверсия с положителни температури, а на следващата вечер по-скоро се наблюдава нещо като фронт, съпроводен с вятър, който уеднаквява температурите на 1м и 10м над земната повърхност. Много често през деня, когато земята поема излъчваните на дълги вълни слънчеви лъчи, температурата близо до почвата е по-висока от тази на височина от 10м. Това се променя обикновено след залез слънце, като постепенно температурата близо до терена изстива с бързи темпове, а тази на 10м и по-високо се запазва или дори повишава. 

На тази температурна инверсия разчитат повечето методи за защита от слана, с изклю-чене на над коронното дъждуване. Температурната инверсия е особено важна за машините за вятър, горелките с пропан, печките на твърдо и течно гориво, свещи и др. 

На диаграмата отгоре показваме и два дни с извънредно ниски температури до -7°С и -4°С съответно на 17 март и 18 март 2020 година за черешова градина разположена до старозагорското село Сладък кладенец. При температури от -7°С малко методи за защита могат да бъдат полезни, като например дъждуване над короните на дърветата или перка против слана в комбинация с под-коронно дъждуване с микроразпръсквачи или печки на твърдо гориво