Какви процеси протичат в нощите с опасност от слана?

Какви процеси протичат в нощите с опасност от слана?

Какво се случва в градините при ясна безоблачна вечер, без наличие на вятър или със слаб вятър?

При такива нощи топлината се отделя от почвата и растенията чрез излъчване към атмосферата. Малки дози енергия се получават при обратния процес от небето към земята, както и при провеждане на топлина нагоре от почвата и при конвекцията на топъл въздух към по-хладните растения. При ясни нощи повече топлина се отделя, отколкото се получава от растенията. В таблицата е показан баланса на енергиите със стойности за цитрусови насаждения, които не се различават много за каквато и да е друга култура. При облачни условия и мъгла, излъчването към земята е по-високо и зависи от температурата на облаците или водната мъгла, като енергийния баланс се запазва без загуба на топлина.  

Съществена роля играе вятъра,

който увеличава значително преноса на енергия от въздуха към растенията. Когато в ясни нощи, с опасност от слана, вятъра увеличи скоростта си до 2 м/с или 7,2 км/ч енергийния обмен чрез конвекцията е достатъчно голям, за да компенсира загубата на топлина от растенията и рядко се наблюдават поражения. Скритата енергия на водата е сериозен фактор при дъждуване или микродъждуване, но се пренебрегва при почти всички останали методи на защита и в баланса на енергиите за незащитена овощна градина или лозов масив.  

Баланс на енергиите измерени при цитрусови насаждения:

Трансфер на енергия

Интензитет на
потока, 
W/m²

Проводимост
/от почвата/

+28

Конвекция /от
въздуха/

+39

Излъчване
надолу към земята

+230

Излъчване от
земята нагоре

-315

Нетна загуба
на енергия от растенията

– 18

От табличката е видно, че загубата на енергия е -18 W/m² за нощ с опасност от слана. Целта на активните методи за защита от слана е да ползват подобрени показатели за конвекция, проводимост, излъчване или на скритата топлина на водата, за да обърнат баланса към положителен и да се избегне поразяването на цветовете и младите части на дърветата и лозите.  

Свързана статия:

Още от тази категория: