Машини срещу измръзване

Машини срещу измръзване

Свикнали сме да виждаме големи перки в полето за производство на електричество. Ние предлагаме технологията на New Zealand Frost Fans за защита на овощни градини и лозя от измръзване чрез обдухване с перки

Предлагаме два основни вида машини против слана:

ХортиСмарт Солюшънс ви дава възможност да постигнете високи добиви от вашите градини чрез умни технически решения, професионално проектиране и изпълнение на проектите и своевременни съвети, консултации и поддръжка.

В България най-силно засегнати от късните пролетни слани са костилковите овощни насаждения. Сред тях най-разпространени са череша и слива за директна консумация. Вземайки на предвид стандартни добиви за традиционни насаждения с череши и сливи и ниската граница на изкупните цени можем да дадем следните примери:

  • Череша: При добив около 1,5 тона от декар и минимална цена от 0,7лв. / кг. при площ от 80 дка се получава стойност от 84 000 лв.
  • Слива: При добив около 3,0 тона от декар и минимална цена от 0,35лв. / кг. при площ от 80 дка се получава стойност от 84 000 лв.

Тези примери са за стандартно екстензивно отглеждане, което все повече се разпространява в България. При интензивно отглеждане може да се очакват поне поне 50% по-високи добиви.

Машините за вятър против слана са високоефективно решение на проблема с пролетните студове. Принципът на работа на машината против слана лесен за обяснение. Използва се топлия въздух, който се издига над градината с настъпването на вечерта. Машината против слана създава вятър, който е насочен към градината. При движението на машината около оста си равномерният вятър на Frost Boss C49 достига до дърветата и ги обдухва с топъл жизненоважен за плода бриз.  Машините против слана са преместваеми стационарно работещи съоръжения. Предлагат се и машини задвижвани от трактор, които защитават по-малки площи от около 20-30 дка.

Машините за вятър Frost Boss C49 успешно защитават от сланата площи от 60 до 80 декара, в зависимост от наличието на бриз, релефа на терена, големината на дърветата и други фактори. Машината за вятър може да предпазва успешно, както при равни, така и при хълмисти терени на овощните градини и лозята. Стартът на машината е напълно автоматичен и не зависи от човешкия фактор. Предлагат се решения за интернет контрол и мониторинг на машините против слана предлагани от Хортисмарт Солюшънс и New Zealand Frost Fans. Конструкцията на машината е здрава и устойчива във времето. Машините могат да се закупуват на лизинг или чрез банков кредит. Машините за вятър имат и допълнителни приложения за опазване на овошките и лозята. Могат да се използват за охлаждане през летните горещини и за осуяване на листата и плода след дъждове.